Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

 

I.

 

Základní ustanovení

 

 

 

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tomáš Kolín IČ 70230030 se sídlem Karla Čapka 798/4, Havířov-Město 73601 dále jen: „správce“).

 

 

 

2.    Kontaktní údaje správce jsou

 

 adresa: Věrovany 94, 783 75, CZ

 

 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 telefon: +420 601 371 211

 

 

 

3.   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 

 

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

II.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 

 

1.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

 

 

2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

 

III.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 

 

1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

 

 

·      plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

·     oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

·     Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 

 

 

 

2.      Účelem zpracování osobních údajů

 

 

 

·   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

  

 

3.   Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

 

 

IV. 

 

Doba uchovávání údajů

 

 

 

1.      Správce uchovává osobní údaje

 

·     po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

·     po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 

 

2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údájů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

V.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 

 

1.      Příjemci osobních údajů jsou osoby

 

·    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 

·    zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 

·    zajišťující marketingové služby.

 

 

 

2.   Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

 

 

VI.

 

Vaše práva

 

 

 

1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte

 

·     právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 

·     právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 

·     právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 

·     právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 

·     právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

·     právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

 

 

 

 

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

VII. 

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 

 

1.   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla

 

3.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII.

 

Závěrečná ustanovení

 

 

 

1.   Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

 

3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2024.

Privacy Policy

 

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 

Naposledy revidováno 22/09/2020

 

Control Point, využívá technologie ke shromažďování informací, které nám pomáhají zlepšovat vaše online zkušenosti a dodávat adresnou reklamu. V tomto předpisu odkazujeme na tyto technologie, které zahrnují soubory cookies, pixely, web beacons a webové grafické formáty určené pro rastrovou grafiku (gifs), společně označované jako „cookies“. Tento předpis vysvětluje, jaké různé typy souborů cookies se používají na webových stránkách a jak je můžete kontrolovat. Tento Předpis o používání cookies můžeme kdykoliv změnit. Podívejte se, prosím, na údaj „Poslední revize“ v horní části této stránky, abyste zjistili, kdy byl tento předpis naposledy revidován. Jakékoliv změny tohoto Předpisu o používání cookies nabývají účinnosti okamžikem, kdy zrevidovaný Předpis o používání cookies zpřístupníme na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

 

Doufáme, že vám tento Předpis o používání cookies pomůže lépe porozumět tomu, jakým způsobem soubory cookies používáme na této webové stránce. V případě dalších dotazů se, prosím, obraťte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Přečtěte si také náš  Předpis o ochraně osobních údajů , abyste porozuměli, jakým způsobem shromažďujeme vaše osobní údaje.

 

 

 

  1. CO JSOU TO COOKIES?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Běžně pomáhají zajistit, aby webové stránky fungovaly nebo aby fungovaly lépe a efektivněji. Je tomu tak proto, že webové stránky dokážou tyto soubory přečíst i přepsat a cookies jim umožňují, aby vás rozpoznaly a zapamatovaly si důležité informace, díky nimž pro vás bude používání webových stránek pohodlnější (například tím, že si zapamatují vaše uživatelské preference).

 

 

 

  1. JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVAJÍ TŘETÍ STRANY SOUBORY COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

 

V některých případech můžeme při poskytování služeb a činnostech souvisejících s reklamou na těchto webových stránkách spolupracovat se třetími stranami. Zejména inzerenti a další organizace mohou ke sběru informací o vaší aktivitě na těchto webových stránkách a/nebo o tom, na jaké reklamy jste klikli, používat své vlastní soubory cookies. Získané informace jim mohou sloužit k tomu, aby vám předkládali reklamu, o níž se domnívají, že by vás vzhledem k doposud prohlíženému obsahu mohla nejspíše zajímat. Inzerenti – třetí strany mohou takto získané informace použít také k vyhodnocení účinnosti své reklamy. V tomto ohledu můžeme mít přímé dohody s našimi partnery v oblasti reklamy a sociálních sítí, a proto jsme schopni umístit jejich soubory cookies na tuto webovou stánku. Úplný seznam těchto souborů cookies naleznete v bodu 3 těchto pravidel používání cookies.

 

V dalších případech uzavíráme dohody se zprostředkovateli, jako jsou naše mediální agentury a/nebo adtech platformy, na jejichž základě umisťují své cookies na tuto webovou stránku s cílem prodat reklamní prostor dostupný na našich webových stránkách třetí straně, která obdrží naši nabídku na nákup reklamních prostor. Tato aktivita se nazývá "programmatic advertising". Celý proces funguje prostřednictvím aukčního systému spravovaného mediální agenturou nebo adtech platformami a probíhá za méně než sekundu (od chvíle, kdy uživatel zadá webovou stránku do chvíle, kdy se tato stránka načte do prohlížeče), což třetím stranám umožňuje poznat soubor cookies uživatele (bez shromažďování přímo identifikovatelných údajů, ale jednoduše na základě jedinečné identifikace jeho prohlížeče nebo zařízení a přiřazení k ostatním informacím, které již vlastní) a učinit nabídku, včetně umístění vlastních souborů cookies do prohlížeče nebo přístroje uživatele. Vzhledem k dynamické povaze této reklamní činnost nemůžeme předem kontrolovat a vytvořit seznam všech souborů cookies třetích stran, které tyto mohou umísťovat při zobrazování reklam.V každém případě je seznam souborů cookies nainstalovaných zprostředkovateli zapojenými do provádění programmatic advertising k dispozici v bodě 3 níže. Pokud tyto cookies zakážete, programmatic advertising bude blokováno.

 

Pokud tedy chcete soubory cookies třetích stran zakázat nebo odmítnout, obraťte se na předpis o ochraně osobních údajů a/nebo pravidla používání cookies příslušné třetí strany. Více o možnostech, jak soubory cookies kontrolovat, se dozvíte také níže v bodu 4.

 

 

 

  1. JAKÉ SOUBORY COOKIES POUŽÍVÁME?

 

Níže naleznete aktualizovaný seznam typů souborů cookies, které používáme na této webové stránce, včetně popisu pro každou kategorii a doby, po kterou my a/nebo naši partneři uchovávají související údaje. Pokud se chcete o konkrétním souboru cookies dozvědět více, klikněte na odkaz k příslušnému souboru cookies.

 

Seznam různých typů souborů cookies a jejich kontrolní mechanismus je vždy přístupný také prostřednictvím Nastavení cookies, které je k dispozici v zápatí této webové stránky.

 

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zablokovat určité soubory cookies nebo jak využít odhlášení od jejich používání, postupujte podle pokynů v bodě 4 níže.

 

 

 

Nezbytné soubory cookie

 

Tyto soubory cookie jsou nutné pro fungování webu a nelze je v našich systémech vypnout. Zpravidla jsou používány pouze při odezvě na nějakou vaši akci, jež vyžaduje určitou službu, jako například nastavení preferencí ochrany osobních údajů, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Ve svém prohlížeči můžete nastavit blokování nebo upozornění na tyto soubory cookie, ale některé části webu pak nemusí fungovat.

 

 

Výkonnostní & Analytické cookies

 

"Tyto soubory cookies nám umožňují sledovat počty návštěv a zdroje provozu, abychom mohli měřit a vylepšovat výkonnost našeho webu. Díky nim poznáme, jaké stránky jsou nejvíce a jaké nejméně oblíbené, a zjistíme, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Veškeré údaje, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou souhrnné. Pokud používáme výkonné soubory cookie poskytované třetími stranami (jako je Google Analytics, poskytované společností Google, Inc.), vaše IP adresa je anonymizována, takže třetí strany nemohou porovnat vaše informace s jinými informacemi, které již mají. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, nebudeme moci sledovat výkon tohoto webu a získávat relevantní statistiky pro zlepšení našich služeb."

 

 

Funkční soubory cookies

 

Tyto soubory cookies umožňují poskytování pokročilých funkcí a možností přizpůsobení, jako jsou videa nebo živý chat. Nastavujeme je my nebo naši poskytovatelé třetích stran, jejichž služby jsme přidali na náš web. Pokud použití těchto souborů cookie zakážete, některé nebo všechny funkce nemusí fungovat správně a naše stránky nemusí fungovat tak plynule, jak bychom chtěli.

 

 

Cílené & reklamní soubory cookies

 

Tyto soubory cookie jsou nastaveny na našem webu námi a/nebo našimi marketingovými partnery. Tyto je mohou použít k vytvoření profilu vašich zájmů a k zobrazování relevantních reklam na těchto a zároveň jiných stránkách. Fungují na principu jedinečné identifikace vašeho prohlížeče a zařízení. Použití těchto souborů cookies můžete kdykoli odmítnout.

 

Flash cookies. V určitých situacích můžeme k přenesení konkrétního obsahu, například videoklipů nebo animace, použít Adobe Flash Player. Pro zvýšení vašeho uživatelského komfortu se používají lokální sdílené objekty (LSO, běžně označované jako „Flash cookies“), které si například zapamatují vaše nastavení a preference. Flash cookies se ukládají na vašem zařízení, ale jsou spravována přes jiné rozhraní, než je to, které nabízí váš webový prohlížeč. To znamená, že na úrovni prohlížeče nelze použití flash cookies ovládat tak, jak jste zvyklí u souborů cookies. Je třeba přejít přímo na webové stránky Adobe a tam zvolit nástroje pro správu flash cookies. Na webových stránkách Adobe naleznete podrobný návod, jak soubory flash cookies smazat nebo zakázat – podrobnější informace viz http://www.adobe.com/security/flashplayer. Upozorňujeme, že pokud flash cookies na našich Webových stránkách zakážete nebo odmítnete, můžete ztratit přístup k některým funkcím, například k videím nebo službám, které vyžadují registraci.

 

 

 

  1. JAK MOHU SOUBORY COOKIES KONTROLOVAT?

 

Přijímání souborů cookies z těchto Webových stránek můžete kdykoliv zablokovat tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení, které vám umožňuje soubory cookies odmítnout.

 

Další informace o tom, jak postupovat, chcete-li soubory cookies zablokovat, naleznete na webových stránkách poskytovatele svého prohlížeče, a to na obrazovce nápovědy.

 

Své preference můžete také kdykoli nastavit pomocí Nastavení cookies, které je k dispozici v zápatí této webové stránky.

 

Přijímání flash cookies z těchto webových stránek můžete odmítnout pomocí nástrojů Adobe pro řízení flash cookies na stránkách http://www.adobe.com/security/flashplayer.

 

Pro získání informací o tom, jak provést "opt-out" v případě souborů cookies třetích stran, se musíte obrátit na předpis o ochraně osobních údajů a/nebo pravidla používání cookies příslušné třetí strany.

Upozorňujeme, že při zablokovaných souborech cookies (zejména základních a funkčních souborů cookies) nemusejí některé prvky na našich webových stránkách řádně fungovat.

CONTROL POINT

Obchodní název: Control Point

IČO: 29133751

Sídlo: Věrovany 94, 783 75, CZ

Tel.: +420 601 371 211

Email: info@control-point.eu

 

Sledujte nás